VARMEPUMPEHUSET.NO© 2011                    

DU TRENGER IKKKE Å FRYSE I VINTER

 

 

Spørsmål og svar om varmepumpe

Novap har på sin nye nettside varmepumpeinfo.no lagt ut de vanligste spørsmålene som kommer vedrørende varmepumpe. Med tillatelse fra NOVAP har vi valgt å gjøre disse tilgjengelige på vår nettside slik at du som kunde kan finne svar på de vanligste spørsmålene

Er det komplisert å bruke en varmepumpe?

Varmepumpeanlegg er enkle å bruke, men teknologien er avansert. Det er derfor svært viktig at du overlater prosjektering, montering og service til fagfolk og da helst autoriserte fagfolk. De fleste nyere varmepumper er svært brukervennlige og det du i hovedsak gjør er å stille inn termostaten på ønsket varmenivå og varmepumpa vil da lage så mye varme som nødvendig for å holde den innstilte temperaturen. Den andre funksjonen er av/på knappen som du kan bruke når du ønsker det. Installatøren vil forklare deg hvordan du bruker varmepumpen og det skal også stå detaljert i bruksanvisningen.

Hvor ofte bør jeg ha service på varmepumpa og hva trenger den av vedlikehold?

Det varierer for ulike modeller, men generelt så trenger en varmepumpe lite vedlikehold. For luft/luft bør du rengjøre filtrene på varmepumpens innedel ca en gang i uka. For både luft/vann og luft/luft må du rengjøre varmepumpens utedel med et visst tidsintervall. For vann/vann varmepumper er det i hovedsak ingen vedlikehold som du som forbruker må utføre. Sjekk alltid bruksanvisningen i forhold til hva som kreves av deg. Installatøren skal også informere deg om dette. Det er anbefalt å ha service 1 gang i året, din installatør vil kunne gi deg en anbefaling på hvor hyppig ditt anlegg trenger service. Følger du anbefalinger for vedlikehold og service er du sikret god og stabil drift i mange år.

Hvor lenge holder en varmepumpe?

Det vil avhenge av hvilken type varmepumpe du velger. Vann/vann har for eksempel en lengre forventet levealder enn en luft/luft. Gjennomsnittlig varer en varmepumpe i 15-20 år. Levetiden er avhengig av vedlikehold, service og hvor mye den brukes pr. år.

Kan vi fyre med ved når vi har varmepumpe?

Ja, det kan du. Varmepumpen er termostatstyrt og forholder seg derfor til den temperaturen det er inne. Fyrer du med ved vil termostaten i varmepumpen justere seg etter dette.

Trenger jeg en annen varmekilde i tillegg til varmepumpe?

Ja, vi anbefaler at boligen har en annen varmekilde til de kaldeste dagene. Varmepumpen alene er stort sett tilstrekklig resten av året. Fyring med ved eller en panelovn kan være gode varmekilder å supplere med.

Hva er effektfaktor (COP)?

Effektfaktor (COP) er et sentralt element når du skal kjøpe varmepumpe. COP forteller hvor mye varmeeffekt pumpen avgir i forhold til den effekten pumpen bruker, men det er ikke det samme som varmeytelse. COP beskrives i tall og dette tallet representerer hvor mange kW varmeeffekt som produseres pr tilført kW i elektrisitet. Effektfaktoren varierer med forskjellen mellom temperaturnivåene og for å ta høyde for dette bør man bruke årsvarmefaktoren.

Hva er årsvarmefaktoren?

Årsvarmefaktoren representerer gjennomsnittlig effektfaktor målt over et helt år. Som kjøper av varmepumpe er årsvarmefaktoren viktigere enn effektfaktoren fordi dette vil være det reelle tilfelle. Jo høyere tall årsvarmefaktoren viser, desto bedre.

Hva er et kjølemedium eller arbeidsmedium?

Alle varmepumper bruker et arbeidsmedium, et såkalt kjølemedie. Kjølemediet er en væske som lett fordamper og ved å veksle mellom gass og flytende form kan den oppta og avgi varme. Vanligste type betegnes R410A. Denne skader ikke ozon-laget dersom den lekker ut, og den er heller ikke giftig eller brennbar. Den kan likevel gi kraftige frostskader eller ødelegge øynene dersom man får den på seg, så all håndtering av arbeidsmedium bør gjøres av fagfolk.

Finnes det tilskuddsordninger?

Enova kan gir støtte til kjøp av luft/vann varmepumper og i tillegg gir noen kommuner støtte til kjøp av varmepumpe.Her kan du lese mer om tilskudd og finansiering av varmepumper.

Må stikkontakten være jordet?

En luft/luft varmepumpe består av to hovedenheter, en utedel og en innedel. Normalt får hele anlegget strøm via innedelen. Anlegget skal tilkobles jordet stikkontakt inne og det må opprettes korrekt jording av kapsling på utedel for beskyttelse mot elektrisk sjokk ved berøring. Hovedregelen er at alle stikkontakter i et rom hvor det er installert varmepumpe skal være jordet. Det er også mulig å montere en enkel jordet stikkontakt spesielt beregnet for varmepumpen, hvorav denne ikke må brukes til noe annet og må fjernes hvis varmepumpen demonteres.
Installasjon av jordet stikkontakt vil eventuelt være en ekstrakostnad ved installasjon av varmepumpe. Mange huseiere gjennomfører da samtidig en elsjekk av boligen hvilket gir inntil 20 % rabatt på forsikring og en tryggere bolig for deg og din familie. Ved henvendelse til seriøse forhandler vil de kunne fortelle deg hvordan dette kan løses på best mulig måte.

Kilde: varmepumpeinfo.no (NOVAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKER VI FØRER

 

PANASONIC

FUJITSU

MITSUBISHI »

.